Hiện Trạng Lực Lượng Lao Động Tại Việt Nam

Việt Nam được công nhận là một đất nước có nguồn lao động dồi dào, có cơ cấu dân số trẻ. Và hiện nay, nhiều tổ chức quốc tế lớn trong nước vẫn đang không ngừng tuyển dụng đủ số lượng nhân viên có tay nghề cao mỗi tháng định kỳ. Vì vậy, việc cần có các nguồn lực mọi vùng kinh tế là cần thiết để mở rộng hoạt động sản xuất.

Nhiều công ty, doanh nghiệp tư nhân lẫn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đã ghi nhận tiềm nằn đáng kể giữa trình độ kỹ năng của nhân viên và nhu cầu của chủ lao động. Nguồn nhân lực chất lượng là một trong những thuận lợi lớn nhất của thị trường lao động việc làm ở Việt Nam.

Theo một nghiên cứu 41% người sử dụng lao động đã có thể đạt được đủ số lượng nhân viên có tay nghề cao.

Trong ba tháng đầu năm 2018, số lượng nhân viên tìm kiếm việc làm tăng lên đáng kể, tăng 40% so với năm ngoái. Thực tế này là do thành lập công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài mới.

Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư hoặc Công nghệ 4.0 đã dẫn đến một xu hướng chuyển đổi trong các lĩnh vực khác nhau của thị trường nhân lực, đặc biệt là trong công nghệ và sản xuất.  Kết quả là, cũng có nhu cầu cao hơn cho nghề mới trong thị trường việc làm như phân tích dữ liệu, kỹ thuật và tự động hóa. Với tốc độ này, người Việt Nam đã theo kịp nhu cầu của các nhà tuyển dụng về vai trò chất lượng mới.

Các nhà tuyển dụng chuyên nghiệp trong nhóm ngành CNTT nhận thấy rằng Việt Nam đã giải quyết được vấn đề kỹ năng trong trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm liên quan ngành nghề, vấn đề về ngôn ngữ tiếng Anh đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt chế độ đãi ngộ cùng gói thù lao hấp dẫn đã thu hút được nhiều lao động.

Riêng khu vực Tp.HCM hiện vẫn đang tiếp tục công cuộc tuyển dụng việc làm cho khu vực thành phố, cần một lượng lớn lao đổ vào các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo đã tổ chức các khóa đào tạo và dạy nghề, các khóa học này được chia thành các cấp độ kỹ năng khác nhau, đáp ứng được nhu cầu của cả người sử dụng lao động lẫn nhân viên, thị trường nhân lực và sự kết nối giữa các thành phố và tỉnh khác nhau Việt Nam.

Hiện nay, người tìm việc làm ngoài cách đến nộp đơn trực tiếp tại các công ty, doanh nghiệp, nơi tuyển dụng, hiện còn có thêm một cách ứng tuyển khác được gọi là tuyển dụng tại chỗ bằng cách nộp hồ sơ và tạo đơn xin việc trực tuyến gửi đến các nhà tuyển dụng, giúp bạn tiếp cận tốt nhất, đặc biệt có quyền truy cập vào những tài năng tốt nhất, bao gồm chất lượng cao nhưng hiện đang được tuyển dụng ở một số công ty khác.

Do độ tin cậy cao và hiệu suất của trên thị trường, sẽ giúp xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và mạng lưới việc làm. Với cơ sở dữ liệu riêng của các ứng viên đủ tiêu chuẩn, các công ty có thể tìm ra người ứng tuyển việc làm một cách dễ dàng, người tìm việc không chỉ có nơi làm việc đáng tin cậy mà ngay cả nhà tuyển dụng, các công ty cũng có thể tìm đủ nguồn lực hiệu quả, vượt qua thách thức trên thị trường lao động hiện nay.